Werkwijze van de ergotherapeut

Het eerste contact legt u telefonisch of via het contactformulier. Als u zich zonder verwijsbrief van een arts aanmeldt, neemt de ergotherapeut voor de intake eerst een verplichte DTE-screening af (zie ook verwijzing en vergoeding).

De behandelingen bestaat uit vier onderdelen: intake, diagnose, behandeling en evaluatie.

1. Intake

In het eerste gesprek maken we eerst kennis met elkaar en vertelt u welke problemen u ervaart. Samen stellen we vast wat uw hulpvraag is. Ook problemen die uw omgeving ervaart kunnen besproken worden.

2. Diagnose

Om zicht te krijgen op wat er niet goed gaat tijdens activiteiten of waar beperkingen zijn zal de ergotherapeut u vragen om bepaalde handelingen of testen te doen, om zo de problemen die u hierbij ondervindt in kaart te brengen. Samen met u wordt aan de hand van deze informatie een behandelingsplan gemaakt.

3. Behandeling

Na de intake en diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Dit is volledig op uw hulpvraag en mogelijkheden afgestemd. Een behandelingen kan uit verschillende bestaan elementen bestaan, aangepast aan uw specifieke situatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • Activiteiten training: Het opnieuw of op een andere manier leren handelen.
  • Educatie: Uitleg over uw ziekte of aandoening en de gevolgen hiervan.
  • Strategietraining: Door het gebruik van strategieën leert u zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van uw ziekte.
  • Coaching bij energiemanagement: Evenwicht/balans vinden in uw energie

De behandeling vindt zo veel mogelijk plaats op de plek waar u gewend bent uw activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld in uw eigen woning of op uw werk. Indien nodig adviseert de ergotherapeut u over hulpmiddelen en aanpassingen.

4. Evaluatie

Ergotherapie Bellinga heeft als doel u de regie over uw leven terug te geven of te laten behouden. Aan het einde van de behandeling evalueren wij of dat gelukt is. Wij informeren ook de verwijzende instantie over het verloop van uw behandeling.