Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep, waarbij uw activiteiten centraal staan. Iedereen verricht dagelijks handelingen zoals aankleden, koken, werken, sporten, hobby’s en boodschappen doen. Veel wordt gedaan zonder erbij na te denken. Ergotherapie helpt wanneer u problemen of beperkingen ervaart bij uw gewone, dagelijkse handelingen, zodat dit u gemakkelijker afgaat.

Het dagelijks functioneren wordt in de ergotherapie onderverdeeld in handelingsgebieden: ​

  • Zelfredzaamheid (Problemen met wassen, aankleden, eten, haren kammen, toilet bezoek)
  • Productiviteit (Problemen met werken, koken, stofzuigen, schrijven, huishouden)
  • Vrije tijd (Problemen met hobby's, sporten, tuinieren, handvaardigheid)
  • Verplaatsen/vervoer (Problemen met lopen, staan, gebruik van openbaar vervoer, auto rijden, gebruik van loophulpmiddelen of rolstoel, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed etc.) en
  • Overig Ouderdomsproblematiek (Geheugenproblemen, moeite met het indelen van de dag, moeite met het plannen van activiteiten of planmatig uitvoeren van activiteiten, beperkte energie waardoor moeite met uitvoer van handelingen etc.)

Ergotherapie is gericht op handelingen die voor u belangrijk zijn en waarbij u problemen ervaart. Ergotherapie helpt u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Uw wensen staan daarbij centraal. De ergotherapeut doet dit door tips, advies, ondersteunen, begeleiden, training en eventuele hulpmiddelen, zodat u de activiteiten van het dagelijks leven weer zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.

Ergotherapie is er voor alle leeftijden; kinderen, volwassenen en ouderen.