Voor wie is ergotherapie?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die als gevolg van een ziekte, trauma, handicap of ouderdom de handelingen in het dagelijks leven niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse activiteiten/bezigheden.

Bij ergotherapie staat niet de beperking, maar de individuele mogelijkheden van de persoon en zijn omgeving centraal. Daardoor zal de behandeling van elke cliënt anders zijn.

Wanneer u problemen ervaart op de volgende terreinen kunt u de ergotherapeut inschakelen om samen te zoeken naar verbeteringen in het dagelijks handelen:

  • Het bewegen tijdens het uitvoeren van activiteiten (bijvoorbeeld bij het opstaan vanuit een stoel/ in- en uit bad gaan).
  • De persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld het douchen, wassen en aankleden).
  • Het uitvoeren van huishoudelijk taken (bijvoorbeeld boodschappen doen en een maaltijd klaarmaken).
  • Het uitvoeren van hobby’s (bijvoorbeeld het vasthouden van speelkaarten, tuingereedschap hanteren).
  • Uitvoeren van uw betaalde werk/studie (bijvoorbeeld moeite met schrijven, langdurig zitten).
  • Het zoeken en gebruik van hulpmiddelen.

Ook wanneer u als mantelzorger problemen ervaart bij de zorg van  bijvoorbeeld uw zieke partner, ouders of kind kunt u terecht bij de ergotherapeut. De ergotherapeut onderzoekt de situatie en geeft vervolgens adviezen over hoe de uitvoer van zorg geoptimaliseerd kan worden.