Vergoeding en verwijzing

Verwijzing

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u meestal geen verwijsbrief meer nodig heeft van een huisarts of specialist. In dit geval dient het DTE formulier ingevuld te worden. Dit doen we tijdens de intake. Echter o.a. de zorgverzekeraar CZ eist nog steeds een verwijsbrief. In uw polisvoorwaarden leest u of een verwijsbrief in uw situatie noodzakelijk is. Indien dit onduidelijk is, neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Download hier de verwijsbrief

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. In de basisverzekering is maximaal 10 uur ergotherapie opgenomen. Ik wijs u er graag op dat voor alle zorg die onder de basisverzekering valt een wettelijk eigen bijdrage van minimaal € 385,00 (2017) geldt. Er zijn zorgverzekeraars die vanuit een aanvullende verzekering nog extra uren vergoeden. Informeer bij uw zorgverzekering hoe het bij u geregeld is en wat uw eigen risico is.

Tijdig afmelden van afspraken

Als u een afspraak maakt, reserveren wij tijd voor u. Daarom vragen wij u vriendelijk om tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te melden als u een afspraak niet kunt nakomen. Dit kan telefonisch via 06-24773266. Buiten de openingstijden kunt u zich afmelden via email op astrid@ergotherapiebellinga.nl Uiteraard kunt u ook op elk gewenst tijdstip een voicemail-bericht achterlaten.

Een gemiste afspraak zonder afmelding brengen wij in rekening. Deze rekening ontvangt u zelf en wordt niet betaald door uw zorgverzekering. Heeft u een geldige reden voor uw afwezigheid (ziekte of noodgeval) dan geldt bovenstaande uiteraard niet.