Klachten

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgprofessionals verplicht op grond van de Wkkgz, zich aan te sluiten bij een zogenaamde Geschillencommissie. Voor ergotherapeuten die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) voert de stichting kwaliteitsregister Paramedici deze regelingen uit.

Als ergotherapeuten proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

  1. Maak uw probleem of vraag bespreekbaar.
    Bespreek uw probleem met de ergotherapeut. Misschien komen we er weer samen uit als u kenbaar maakt waar u ontevreden over bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. We kunnen samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
  2. Advies en ondersteuning.
    Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl.
  3. Klachtenloket Paramedici.
    Heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt, kunt u uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachten De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl